Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Stuchlý Ignác


Sv. Jan Bosko

Stuchlý Ignác, 1934
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 102. Víckrát nevyšlo.