Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Stárek Jan Nepomucký Vojtěch


Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Zvláště dle Daniele Boniface Haneberga, prof. bohosloví v Mnichově O. S. B sestavil Jan Nepomucký Vojtěch Stárek.


Katolická mravověda

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1884
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 23.


Svatého Th. Caecilia Cypriana, biskupa Karthaginského a Mučedlníka, Věk a Spisy vybrané.

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1844
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Jen toto vyd.


Moudrost na ulici v příslovích a pořekadlech národa Českého

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1881
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Jediné vyd.