Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Spirago Franz


Antikrist: 1. Co soudí mnozí o Antikristu. 2. Antikrist a konec světa.

Spirago Franz, 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Orig. Genaues über den Antichrist nach der Lehre der Heiligen Schrift, Überlieferung und Privat-Offenbarung, 1922; 2. vyd. 1931. Ad 1.: Dle Písma sv., ústního podání a dle zjevení jednotlivých hodnověrných osob; česky upravil P. Syrový Josef (* 22. 5. 1851 Zelčín, čestný konsistorní rada, osobní děkan a arcibiskupský notář, † 4. 12. 1930 Praha). 2. Ukázky ze spisu římsko-katolického kněze prof. Frant. Spirago v Praze vydaného se schválením nejdůstojnějšího arcibiskupského ordinariátu ze dne 23. srpna 1923.


Utrpení a radosti očistce

Spirago Franz, 1936
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

Děkujeme za OCR. Školské sestry OSF, sv. 42.


Katolický lidový katechismus. I, Věrouka

Spirago Franz, 1903
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Vydání r. 1910 bylo pouhým dotiskem. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.


Katolický lidový katechismus. II, Mravouka

Spirago Franz, 1904
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Dotisk vyšel r. 1910. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.


Katolický lidový katechismus. III, O prostředcích milosti

Spirago Franz, 1904
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Dotisk vyšel ještě r. 1911. Každou ze tří částí doplňujeme textovým pdf souborem staženým z internetu; neznámému zpracovateli děkujeme. Dovolujeme si laskavého čtenáře upozornit, že v tomto III. dílu je v závěru obsažen Přehled nejdůležitějších zkratek a Abecední seznam (t. j. rejstřík) všech tří dílů.


Sbírka příkladů ku potřebě duchovenstva vůbec, zvlášť pak kazatelů, profesorů a učitelů náboženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a vychovatelů

Spirago Franz, 1911
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Česky upravil P. Červinka Václav.