Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Solovjov Vladimir Sergejevič


Židovství a křesťanská otázka

Solovjov Vladimir Sergejevič, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Dominikánská edice Krystal, sv. 36.


Legenda o Antikristu

Solovjov Vladimir Sergejevič, 1936
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Utopie a antiutopie

(název pokračuje) Fantastická povídka, již vložil Vladimir Sergejevič Solovjev do své poslední práce "Tři rozhovory". Na rozdíl od atheistických antiutopií ad Zamjatinovy My je Solovjovova práce svým způsobem reálná: Antikrist jistě přijde a Církev zná dokonce poznávací znamení jeho příchodu; ruský velikán se snaží vystihnout jejich konkretizaci. Dominikánská edice Krystal, sv. 25.