Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Solař Jeronym Jan Nepomucký


Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého

Solař Jeronym Jan Nepomucký, 1870
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Nekvalitní skeny, opravu připravujeme.