Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Solženicyn Alexandr Isajevič


Rozdělený svět, Расколотый мир

Solženicyn Alexandr Isajevič, 2015
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Přednáška byla přednesena rusky; protože posluchači university neznali ruštinu, byla tlumočena. Za komunismu vyšla v češtině jako samizdat, nyní péčí Knihovny Libri nostri je zveřejněna poprvé paralelně v ruštině i v češtině. Dovolujeme si připomenout, že přednáška byla přednesena 35 let před dnešní krisí.


Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795 – 1916 [Díl první] a 1917 – 1995 [Díl druhý]

Solženicyn Alexandr Isajevič, 2005
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus

Volně dostupné na internetu. "Pravdou je, že vztahy mezi Ruskem a Izraelem a, ještě předtím, mezi židy a Rusy by si zasloužily celou knihu. Vlastně Aleksander Solženicin přesně takovou knihu napsal, má název „200 let pospolu“, ale kvůli železnému sevření pěsti sionistů u anglických médií stále nebyla přeložena do angličtiny. Již to by vám mělo něco říct – autor uznávaný na celém světě, který dostal Nobelovu cenu za literaturu, nemůže mít svoji knihu přeloženou do angličtiny, protože její obsah by mohl podkopat oficiální báchorku o rusko-židovských vztazích obecně a o roli židů sehrané v ruské politice 20. století konkrétně. Jaký další důkaz o skutečnosti, že bývalé britské impérium je podřízeno sionistickým zájmům, člověk potřebuje?" (The Saker, 30. 12. 2015).