Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Smolík Václav


O učení modernistů: encyklika J. S. Papeže Pia X. "Pascendi dominici gregis"

Smolík Václav, 1911
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Dědictví sv. Prokopa, sv. 52. Obsáhlý a srozumitelný výklad encykliky doprovázený jejím latinským a českým textem; podrobný a zajímavý rozbor učení modernistů. Na několika internetových stránkách je ke stažení trochu upravovaný a zkrácený dotisk; Knihovna Libri nostri má v tomto regále přesné původní vydání. Připojujeme zmíněný dotisk v textovém tvaru – lze hledat buď v něm textově, anebo v naší naskenované základní knize podle obsáhlého rejstříku.


O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.