Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, Rezek Antonín


Zápisky Viléma Slavaty z let 1601 – 1603

Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, Rezek Antonín, 1887
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)