Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě


Zápisky Viléma Slavaty z let 1601 – 1603

Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, Rezek Antonín, 1887
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)


Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, I. díl.

Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, 1866
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

(název pokračuje:) vládaře domu hradeckého, pána na Hradci Jindřichově, Stráži, Telči, Žirovnici a Mělníce, nejvyššího dědičného šenka království českého, císařův Ferdinanda II. a III. skutečného tajného rady a komorníka, rytíře Zlatého rouna (nar. 1. prosince 1572, zemř. 19. ledna 1652) od L. 1608 do 1619. K vydání upravil Josef Jireček.


Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, II. díl.

Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, 1868
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

(název pokračuje:) vládaře domu Hradeckého, pána na Hradci Jindřichově, Stráži, Telči, Žirovnici a Mělnice, nejvyššího dědičného šenka království Českého, císařův Ferdinanda 2. a 3. skutečného tajného rady a komorníka, rytíře zlatého rouna (nar. 1. prosince 1572, zemř. 19. ledna 1652), 1611, 1615, 1617 – 1619. K vydání upravil Josef Jireček.