Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Slavík Bedřich


Vilém Bitnar. Biografie a bibliografie. 1. Jako spolupracovník a redaktor Archy. 2. Spolupracovníkem Našince.

Slavík Bedřich, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Bibliografie nezahrnuje časopisecké texty ani knihy z víc než posledního desetiletí Bitnarova života.