Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sládek Josef Václav


Zlatý máj, čtyřiadvacet písní pro děti

Sládek Josef Václav, 1922
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

2. samostatné vyd., rok vyd. je nejistý. Poprvé vyšlo r. 1887.


Skřivánčí písně, pro naše české dítky

Sládek Josef Václav, 1889
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české


Zvony a zvonky, písně a bajky pro dítky

Sládek Josef Václav, 1939
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

2. samostatné vyd.; poprvé vydáno r. 1894.


Selské písně a české znělky

Sládek Josef Václav, 1890
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

1. vyd. vyšlo 1890, téhož roku vyšlo toto 2. rozmnožené vyd.


Starosvětské písničky a jiné písně

Sládek Josef Václav, 1894
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

2. vyd.; poprvé vyšly 1891.


Směska a české písně

Sládek Josef Václav, 1901
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Směska – nové starosvětské písničky – vyšla poprvé 1891, zde ve 2. vyd. České písně vyšly poprvé 1892, zde rovněž 2. vyd.