Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Skuherský František Zdeněk


Varhany, jejich zařízení a zachování

Skuherský František Zdeněk, 1884
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Varhany

Příručná knížka pro kněze, patronátní úřady, varhaníky a ředitele kůru, zvláště pak pro chovance ústavů pro zvelebení hudby církevní a pro čekatele na ústavech učitelských. Připojujeme časopisecký článek z internetu Varhany – Královský nástroj ve službách liturgie. Kozojed Pavel, 2005.