Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Simoni Giovanni Battista


Musí totiž kralovat Oportet Illum regnare – asketicko-pastorální úvahy o Božském Srdci Páně

Simoni Giovanni Battista, 1933
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Autor je O. Cart., přel. P. Levý Mikuláš.