Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Silbert Johann Peter


P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce

Silbert Johann Peter, 1911
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

(název pokračuje:) sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích; s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. Přeložil P. Klíma František. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 114.


Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví

Pešina Václav Michal, rytíř, 1841
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Del Silberta Johanna Petera. Kniha vyšla ještě trochu rozšířená r. 1859, nové vydácí (psané stejným písmem) zatím nemáme.