Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sheen Fulton John


Pokoj v duši

Sheen Fulton John, 1978
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Řeči pro občanskou společnost

Vyšlo dvakrát, vždy v exilu: 1969 a 1978. Orig. Peace of Soul poprvé 1949. S jistými rozpaky zveřejňujeme tuto nám darovanou knihu. Jednak je z hlediska ideje naší knihovny příliš nová, jednak Msgre. Sheen byl publikačně velice činný (knižně 66 titulů), takže vzniká otázka, co od něho publikovat.