Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sedláček Jaroslav V


Kniha soudcův

Sedláček Jaroslav V., 1910
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 51. Výklad knih Písma svatého Starého zákona, oddělení 1. Překlad z Vulgaty i z původního textu a výklad.


Posvátné žalmy. Sv. 1. Úvod a Ž 1 – 71. Sv. 2. Ž 72 – 150 a biblické chvalozpěvy.

Sedláček Jaroslav V., 1900
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Výklad knih Písma svatého Starého zákona, oddělení 2. Překlad z latinské Vulgaty i z původního znění a úplný výklad Žaltáře. Přidán výklad biblických chvalozpěvů breviáře. Sv. 1. 1900, Dědictví sv. Prokopa, sv. 41. Sv. 2. 1901, Dědictví sv. Prokopa, sv. 42.


Museum biblických starožitností

Sedláček Jaroslav V., 1906
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Osahuje popis předmětů a modelů biblického musea s přídavkem o svěcení biblických svátků u židů.


Biblické zprávy v různém světle sv. 1. Kniha východu Hebreů z Egypta.

Sedláček Jaroslav V., 1909
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzdělavací knihovna katolická, sv. 47.


Biblické zprávy v různém světle sv. 2. Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů.

Sedláček Jaroslav V., 1914
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Pokud je nám známo, existuje již jen jediný exemplář této knihy z r. 1910, který je znepřístupněn v Národním konservačním fondu. Abychom publikaci, která klade na roveň Židy (v období) po Kristu a Mohamedány, mohli čtenářům podat, sáhli jsme ke zdroji této knhy – vycházela na pokračování v časopisu věnovaném křesťanskému školství Vychovatel. Podstatné ale je, že seriál nevycházel jen v r. 1910, ve kterém vyšla kniha, ale pokračoval i v dalších letech, a to až do r. 1914, č. 21, kdy byl dokončen.


Úvod do knih Starého zákona

Sedláček Jaroslav V., 1904
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 35.


Základové hebrejského jazyka biblického

Sedláček Jaroslav V., 1892
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040351K: studijní text; (název pokračuje:) Lešon hassefarim, obsahující první českou mluvnici hebrejského jazyka biblického, česká cvičení mluvnicky rozebraná i vyložená a mluvnický rozbor prvních pěti hlav knihy Genesis. V době panujícího "Weingreena" překvapivě dokonalá publikace katolického kněze a řádného profesora na pražské theologické fakultě. Připojujeme recensi z ČKD 1892, č. 10, str. 628 – 630