Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Schlegel Leo


Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježíšem, trpícím smrtelnou úzkostí na hoře Olivetské, kterou konala služebnice Boží Gemma Galganiová.

Galgani Gemma, svatá, Schlegel Leo (red.), 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 1 (1913, 1917, 1922, 1925 a 1931 – 4. rozšíř vyd.; slovensky vyšlo 1933 jako 5. rozšíř. vyd.), autorisovaný překlad německého vyd. Die heilige Stunde. Eine Stunde des Gebets mit der Todesangst leidenden Jesus am Ölberg, geübt von der Dienerin Gottes Gemma Galgani. Schlegel Leo (red.; * 1873, † 1938), 1913 (2. vyd.), 1934 (6. vyd.).


Život služebnice Boží Gemmy Galgani.

Schlegel Leo, 1922
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Školské sestry OSF, sv. 7. Podle zkráceného 6. vydání italského originálu P. Germana od sv. Stanislava.


Malá Ema od Nejsvětější Svátosti

Schlegel Leo, 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Školské sestry OSF, sv. 29. Ctih. Emma Mariani (* 6. 11. 1911 Lucca, † 26 7. 1916 tamtéž).