Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ryba Jan


Jak žíti? Časové úvahy podle životopisu svatého Jana Bosca.

Rybák Josef, 1935
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů


Nedej zahynouti nám ni budoucím! Vínek z desíti úvah na počest tisíciletí mučednické smrti sv. Václava, patrona a dědice Země české, L. P. 1929 28. září.

Rybák Josef, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. P. Rybák Josef S. J., * 6. 9. 1871 Nové Mitrovice, † 14. 7. 1935 Svatý Hostýn.


Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém; k dvěstěletému jubileu jeho svatořečení 19. března 1929. Proč nedošlo již dříve k svatořečení Jana Nepomuckého

Rybák Josef, Sedlák Jan Nepomucký, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

(název pokračuje:) na základě spisů soudního řízení vysvětluje Dr. Jan Nepomucký Sedlák. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


S Bohem, má krajino; verše.

Ryba Jan, 1940
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Edice Jitra ř. 2, sv. 3.