Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rybák Josef


Jak žíti? Časové úvahy podle životopisu svatého Jana Bosca.

Rybák Josef, 1935
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů


Za pravdou a krásou. Aloisiánské třídenní o 14 promluvách : jako pomůcka pro duchovní cvičení mládeže katolické.

Rybák Josef, 1926
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně


Živé slovo

Melka Antonín, Ries Joseph aj., 1931
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Homiletická knihovna, od r. 1924 vyšlo asi 31 svazků.
11. Eucharistická kázání. I. Eucharistie – svátost víry a naděje. II. Sv. přijímání – zdroj života a síly. III. Povinnosti ke Kristu Svátostnému. Rybák Josef, 1928.


Nedej zahynouti nám ni budoucím! Vínek z desíti úvah na počest tisíciletí mučednické smrti sv. Václava, patrona a dědice Země české, L. P. 1929 28. září.

Rybák Josef, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. P. Rybák Josef S. J., * 6. 9. 1871 Nové Mitrovice, † 14. 7. 1935 Svatý Hostýn.


Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém; k dvěstěletému jubileu jeho svatořečení 19. března 1929. Proč nedošlo již dříve k svatořečení Jana Nepomuckého

Rybák Josef, Sedlák Jan Nepomucký, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

(název pokračuje:) na základě spisů soudního řízení vysvětluje Dr. Jan Nepomucký Sedlák. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.