Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan


Pravý vůdce duše do nebeské vlasti čili Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného

Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan, 1869
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

(název pokračuje:) přiměřenými vroucími modlitbami ve dvanácti obrazech představeného.