Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rudolf II. Habsburk, císař, král, vévoda, Ferdinand II. Habsburk, císař, král, arcivévoda, vévoda, hrabě, Doskočil Karel


Rudolfův majestát, Protireformační patent

Rudolf II. Habsburk, císař, král, vévoda, Ferdinand II. Habsburk, císař, král, arcivévoda, vévoda, hrabě, Doskočil Karel, 1938
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Platnost Majestátu zrušil císař Ferdinand II. po porážce německo-českého protestantského stavovského povstání v roce 1620, a to tak, že jej dal rozstřihnout a spálit jeho pečeť. Na těchto dvou příkladech vidíme jednak řešení problémů náboženské svobody, jednak to, že sama monarchie nic neznamená; podstatná je, jak už dávno stvrdil Bonifác VIII. (pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát), souhra dvou mečů, jež jsouz v moci Církve: duchovního a světského. Listy a listiny z dějin československých 869 – 1938. Doskočil Karel, 1938. Listy 38 a 43, str. 62 – 67 a 75 – 78.