Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rostworowski Jan


Obrázky ze života božského Spasitele

Rostworowski Jan, 1934
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
Téhož roku vyšla v Prjaševi (Prešově) v jazyku rusínském (Obrazki iz žizni Spasitel’a, pereložené iz jazyka pol’skaho na jazyk podkarp.-ruskij). Je s podivem, že Národní knihovna ČR nemá v tabulce kódů jazyků pro rusínštinu kód; neoficiálně se užívá rda.


Čo Pán Boh robí?

Rostworowski Jan, 1946
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Hviezda ranná, 3.