Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rondina Francesco Xaver, Jirák František


Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka.

Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Vlašsky sepsal Francesco Xaver Rondina, česky upravil František Jirák. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73.