Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rodríguez Alonso


Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli Křesťanská askese

Rodríguez Alonso, 1936
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Orig. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (špan.); česky poprvé vyšlo 1663 – 1665, přeložil P. Konstanc Jiří S. J. Podruhé česky pod názvem Cvičba v dokonalosti křesťanské čili O postupování v dokonalosti a ctnostech křesťanských, a to ve třech dílech 1882 – 1889: 1. díl 1039 str., 2. díl 1025 str. a 3. díl 769 str. – překladatelem byl P. Bečák Ignác. Kromě toho roku 1885 vydal P. Dokoupil Jan pod stejným názvem překlad 2. dílu o 907 str. V Knihovně Libri nostri zveřejněné 3. vyd. z lat. překladu špan. originálu přeložil P. ThDr. Hrachovský Norbert František O. Praem. (* 11. 9. 1879 Kněždub, † 18. 1. 1943 Osvětim, na ošetřovně zabit německými socialisty injekcí s fenolem; od roku 2013 probíhá jeho beatifikační proces ve skupině novoříšských premonstrátů spolu s ním zavražděných). Ve třech svazcích. Děkujeme za tip.