Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ricciotti Giuseppe


Život Ježíše Krista

Ricciotti Giuseppe, 1948
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Na rozdíl od pozdějších zpracování pozemského života Spasitelova se lze na toto vynikající obsáhlé a zcela srozumitelné dílo plně spolehnout. Děkujeme za OCR, i za textový tvar převzatý z jiného veřejného zdroje.