Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Procházka Tomáš


Putování Christa Pána po svaté zemi se stručným popisem jejím.

Procházka Tomáš, 1853
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Sepsal P. Tomáš Procházka (* 11. 12. 1803 Ivančice, † 8. 6. 1858 Ivančice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 4.