Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Procházka Matěj († 1889) aj. red


Sborník svatomethodějský. Přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885.

Procházka Matěj († 1889) aj. red., 1884
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Sepsané od rozličných spisovatelů. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 51.