Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Procházka Jakub


Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství

Procházka Jakub, 1886
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia. Díl I. Výklad malého katechismu. Díl II. Výklad středního katechismu.

Procházka Jakub, 1886
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Montalembertův Život svaté Alžběty

Montalembert Charles Forbes René, comte de, 1855
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Z frančiny (Histoire de sainte Élisabeth, reine de Hongrie, 1836) přeložil P. Procházka Jakub (* 2. 7. 1818 Pavlovice, † 25. 9. 1893 Brno). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 8.


Svatá Angela z Mericiův (Anděla Mericiová) a duchovní dcery její

Procházka Jakub, 1862
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 24.


Život sv. Františka Borgie

Procházka Jakub, 1860
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 20.


Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Návštívení Panny Marie a učitele církevního. Díl I. Díl II.

Procházka Jakub, 1880
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 46, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 47.


Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění

Procházka Jakub, 1883
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky