Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pouvourville Albert de, markýz


Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně národů

Pouvourville Albert de, markýz, 1937
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870