Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Polanecký Vojtěch


Katolický kostelník. Naučná kniha k řádnému zastávání služby kostelnické dle předpisů církevních

Polanecký Vojtěch, 1875
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant