Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pohunek Franti��ek, Horsk�� Rudolf, ����k Emanuel, Slav����ek Jaroslav, Jel��nek Vlastimil aj. red.