Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pohořelý Josef Mírumil


Obraz smíšeného manželství. Povídka pro katolické panny.

Pohořelý Josef Mírumil, 1842
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 14.


Nábožná rozjímání nejdůležitějších tajemství vtěleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, kteráž se, nastíněná a v mnohých kaplích vedle popsání země svaté vyobrazená, představují na kopci nedaleko zázračného obrazu Rodičky Boží ve Vambeřicích,

Pohořelý Josef Mírumil, 1914
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

6., poslední vyd. (1. vyd. 1883).