Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pius XI., Kliment z Ochridu, svatý, aj


Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa

Pius XI., Kliment z Ochridu, svatý, aj., 1927
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Ze staroslověnštiny nově přeložil P. Dr. Josef Vašica.