Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Petera Václav, Verner František


Géniové Církve a vlasti

Petera Václav, Verner František, 2004
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

18 rukopisných svazků Václava Petery (* 1892, † 1964) s medailony 6891 duchovních otců, jak z našich zemí tak ze světa + jeden svazek rejstříku, jehož autorem je ThDr. František Verner O. Cr. (* 1915, † 2004), kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Zdigitalizováno na adrese.


    Životopisy (separát z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5)

    Podlaha Antonín, 1923
    Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
    Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

    Celá Část 5 této bibliografie je zde v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury. Životopisné údaje může čtenář také hledat v předchozím díle Géniové Církve a vlasti, Petera Václav, Verner František, 2004.