Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Perútka František V


Rukověť u výkladu dějin zjevení Božího. Díl I. Starý Zákon

Perútka František V., 1883
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Žádný další díl neexistuje.


Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.