Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan


Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.