Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pasinus Josephus


Grammatica linguae sanctae institutio, Cum vocum omnium anomalarum indice, & explicatione

Pasinus Josephus, 1766
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040302: studijní text; (název začíná ... pokračuje:) Diqdúq lišón haqódeš hoc est, ... auctore Josepho Pasino (též Giuseppe Luca Pasini SJ 1687 – 1770) Sacræ Scripturæ & Linguæ Hebraicæ in Gymnasio Taurinensi Professore accedit ejusdem Oratio Habita, cum publicum doceadi munus auspicaretur, A. MDCCXX. Jussu, et auspiciis invictissimi regis Victor Amedei. Editio altera correctior, et auctior. Pozn.: Rozumí se obratný politik Viktor Amadeus II. (viz jeho požehnané vítězství u Turína), nikoliv velmi zbožný Viktor Amadeus III. Jinak srov. signaturu 02030304.