Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Panholzer Jan


Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných

Panholzer Jan, 1928
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Dějeprava pro nejmenší školáčky, přeložená otcem biskupen Dr. Antonínem Podlahou, s verši K. Dostála a s 51 perokresbou v textu. Je důležité, aby všechny děti ve škole začínaly katechismem a také výňatky z Písma svatého – pod vedením kvalitního kněze-katechety.