Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Palko Vladimír


Levy prichádzajú – prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii

Palko Vladimír, 2012
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Za knihu jsme připojili dokument Případ Rocco Buttiglione, Buttiglione Rocco aj. red., 2004, který obsahuje zásadní části z výslechu kandidáta na eurokomisaře (tedy otázky europarlamentních politiků a odpovědi kandidáta R. Buttiglioneho) v r. 2004. Celý přepis výslechu kandidáta euroúřady nikdy nezveřejnily. Z tohoto dokumentu a z Palkovy knihy je patrné, že eurozlo (o kterém se tehdy většinou vědělo jen v hlavních rysech, nikoliv detailně), se dnes již veřejně plně vyjevuje.