Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ovečka Jaroslav Štěpán


Svaté přijímání. Dva dekrety papeže Pia X. a poučení podle nich. A) Sv. přijímání časté (Sacra Tridentina Synodus – Posvátný církevní sněm Tridentský). B) První sv. přijímání rané (Quam singulari – Jak obzvláštní).

Pius X., svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

4. vyd. podstatně rozšířené.


Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 16: 1. vydání z r. 1940 je přehlednější, praktičtější a stručnější. 2. vydání z r. 1948 (Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 1) je podrobnější a opravené. Přinášíme obě.


Návod k rozjímavé modlitbě podle Duchovních Cvičení sv. Ignáce z Loyoly.

Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1922
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dostali jsme darem, Pán Bůh odplať! Dárce uvádí: "Jde o obšírný rozbor ignaciánské metody vnitřní modlitby tvořící jakýsi praktický pendant k teoreticky pojatému v knize Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše. Paginací navazuje na Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. – 1. vyd. 1921;" proto zařadíme i toto 1. vyd., a to sem; připravujeme.


Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského.

Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, Mikuš Rudolf, Roothaan Jan Philipp, 1945
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

1. Doslovný překlad z původního znění španělského, 1941 (2. vyd.; 1. vyd. 1921 – toto vyd. je zařazeno u titulu Návod k rozjímavé modlitbě podle Duchovních Cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1922).
2. Nesmírně cenné vydání latinsky & slovensky. Slovenský preklad vyhotovil P. Rudolf Mikuš S. J. (* 9. 8. 1884 Ratkovce pri Trnave, † 26. 3. 1972 Beckov), ktorý bol od 2. 2. 1931 do 2. 2. 1942 viceprovinciálom slovenských jezuitov (provinciou sa slovenskí jezuiti stali až v r. 1983 dekrétom XXXIII. generálnej kongregácie).
3. Latinský text u tohoto dvojjazyčného vyd. je edicí, kterou připravil generál Jan Philipp Roothaan (* 23. 11. 1785 Amsterdam, † 8. 5. 1853 Řím) z 1. španěl. vyd. z r. 1522.
4. Jinou edicí je latinské 1. vyd. z r. 1548.