Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ott Georg


Svaté přijímání. Kniha pro každého, kdož Pána Ježíše miluje. Pro ženské.

Ott Georg, 1864
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

P. Georg Ott (* 19. 10.1811 Sulzbach, † 17. 11. 1885 Abensberg), orig. Kommunionbüchlein für alle, die den Heiland lieb haben – 1921 již 32. vyd. (toto vyd. už s pozměněným názvem). Zdá se, že Kuldův překlad vyšel dříve než německý text (snad i proto slova "sepsal nejmenovaný farář v biskupství Řezenském.") V češtině vyšlo čtyřikrát: kromě tohoto 2. vyd. již r. 1859 1.vyd. s označ.Pro mužské, dále 3. vyd. 1870 a nové vyd. 1898.