Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Otruba Mojmír, Homola Oleg


Arcibiskupská knihtiskárna 1630 – 1852 (1928), významná pražská tiskárna a nakladatelství.

Otruba Mojmír, Homola Oleg, 1985
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury