Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Orel Dobroslav


Modlitby a zpěvy pro střední školy

Orel Dobroslav, 1918
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

5. vyd., vydal Císařský královský školní knihosklad.


Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. II. Svatováclavská tradice. Sv. 3. Hudební prvky svatováclavské.

Orel Dobroslav, 1937
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Dějiny


Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu

Orel Dobroslav, 1899
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Theorie Chorálu


Český kancionál. Průvod varhan. 1 a 2.

Orel Dobroslav, Hornof Vladimír, Vosyka Václav, 1921
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Český kancionál poprvé vyšel r. 1921, naposledy, v 17. vyd., r. 1968. Průvod varhan vyšel jen jednou. S díky za skenování a za zpřístupnění na internetu.