Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ondřej z Dubé


Práva zemská česká nejvyššího sudího království českého

Ondřej z Dubé, 1930
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

Úvodem a poznámkami opatřil František Čáda; doplňujeme z internetu Jirečkův text.