Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Okáč Michal


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 1. Část 1. O víře

Okáč Michal, 1863
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 2. Část 2. O křesťanské naději. Část 3. O svatých svátostech.

Okáč Michal, 1864
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 3. Část 4. O křesťanské lásce. Část 5. O křesťanské spravedlnosti.

Okáč Michal, 1870
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež