Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Novotný František Otakar


Česko-latinský slovník pro gymnasia českoslovanská

Novotný František Otakar, 1873
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010221: studijní text k latinskému Písmu svatému a ke studiu Tradice; mnozí mají za to, že tento slovník je dosud nejlepším česko-latinským slovníkem.