Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Newman John Henry, blahoslavený 2010


Traktát o Nejsvětější Trojici

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1931
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 8.


Bůh a já

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

2. vyd. (1. vyd. 1928). Dominikánská edice Krystal, sv. 1.


John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Newman John Henry, blahoslavený 2010, Lang Alois, 1939
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

1. vyd.; 2. vyšlo r. 1947 bez fotografie. Lev XIII. kreoval Newmana 12. 5. 1879 kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. 1. 1991 a 19. 9. 2010 byl blahořečen.