Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf


Jedno potřebné. Knížka modliteb pro katolickou mládež

Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

4. vyd.; srovnání s knihou Modlitby ... D. Orla ukazuje, jak po pouhých 30 letech se ze studentské mluvy úplně ztratila latina (která ovšem už v těch textech z r. 1918 nebyla nijak hojná). Po dalších dvou desetiletích se latinský jazyk vytratil i z mluvy kněze. Dochází tak k jevu, že se i v kostelích, kde se liturgie koná s maximální snahou o pečlivost a zbožnost, nedaří – a ani se podařit nemůže (také kvůli novému plochému ritu) – navodit onu hloubku posvátna, jaká byla běžná v dávnější historii. Přitom úplně pomíjíme věroučné hledisko. Jaký to má neodstranitelný dopad na desakralizaci farností je jasné.