Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Mossong Johann Emmanuel


Apoštolát, na který se zapomíná. Modlitba a oběť za kněze.

Mossong Johann Emmanuel, 1929
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Česky jediné vyd. Orig.: Gebet und Opfer für die Priester, 1929, potom v mnoha tis. vydáváno až do r. 1955; franc. vyd. jsme nenalezli (knihovny udávají: "přeloženo z francouzštiny"). Auror byl benediktin žijící v klášteře Saint Maurice et Saint Maur v Clervaux – sever Lucemburska. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).