Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Pixner Vigil


Malý katechismus pravé pobožnosti k Panně Marii s návodem ku přípravě na zasvěcení se Panně Marii.

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Pixner Vigil, 1925
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Dle blahoslaveného Ludvíka Marie Grignona z Monfortu sepsal Vigil Pixner, z originálu přeložil Indignus. V krátké době vyšla česky tři vyd. Ke 3. vyd. připojujeme samizdat z doby komunismu – liší se v doplňcích – ovšem rok vyd. neznáme. Díky za dar Knihovně.